Změny a odhlášení

Přihlášení do strava.cz
1 Jana Palacha
2 Jiráskovy sady
3 Kremnická

Přihlašování a odhlašování stravy

Povinností každého strávníka je zaregistrovat se do svého stravovacího účtu na www.strava.cz u konkrétní školní jídelny, kde jsou informace, instrukce a návody.

Všichni strávníci odebírají v jednom dni pouze jeden oběd.

Přihlašování obědů:

Odhlašování obědů:

Ceny obědů pro školní rok 2023/2024 u jednotlivých kategorií strávníků s účinností od 01.09.2023

Strávníci do 6 let ………………. platí za oběd 27,-Kč

Strávníci 7-10 let ………………. platí za oběd 33,-Kč

Strávníci 11-14 let …………….. platí za oběd 36,-Kč

Strávníci 15 a více let ………… platí za oběd 39,-Kč

Cizí strávníci ………………………. platí za oběd 82,-Kč

(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora