O nás

Organizační struktura

Povinné informace

GDPR


Příspěvková organizace Školní jídelny Kutná Hora spravuje v současné době 3 provozovny a zabezpečuje tak stravování žákům 5 základních škol, 1 mateřské školy, zaměstnancům těchto škol, občanům města Kutná Hora (cizí strávníci) a zaměstnancům školních jídelen.

Denně obsloužíme v průměru 1600 strávníků, o které se stará 30 našich zaměstnanců.

Naši zaměstnanci v rámci zlepšování kvality stravování absolvují jednou ročně školení o Bezpečnosti práce, o Požární ochraně, o Hygienickém minimu, o Systému kritických bodů v provozech stravování.

Na provozovnách nabízíme výběr ze dvou jídel. Všechny provozovny mají stejný jídelní lístek.

Sjednocením jídelního lístku můžeme:

Každá provozovna zajišťuje z řad svých zaměstnanců dozor na jídelně v době výdeje obědů.

Vedoucí provozů, která sestavuje jídelní lístek se řídí metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách. Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany ředitelky školních jídelen a ze strany KHS Kutná Hora. Organizace spolupracuje s dietní terapeutkou, což nám umožňuje poskytovat dětem výživu podle zdravotnických doporučení.

Naším cílem je plnění kvality a norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora