Provozovny

1. Školní jídelna Jana Palacha

Školní jídelna Jana Palacha (provozovna číslo 1) zajišťuje stravu pro:

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny dle potřeb školských zařízeních.

Provozní doba provozovny je od 06.00 do 14.30 hodin.

Úřední hodiny (kancelář provozovny) je od 10.00 do 14.00 hodin.

Stravování cizích strávníků je od 11.15 do 11.30 hodin.

Stravování žáků a zaměstnanců škol je od 11.35 do 14.00 hodin

Vedoucí provozovny má právo provozní dobu na základě oprávněných provozních okolností upravit tak, aby byl zajištěn plynulý chod výroby, výdeje a odběru stravy, v případě provozní doby, tuto oznamuje na k tomu určených místech.

2. Školní jídelna Jiráskovy sady

Školní jídelna Jiráskovy sady (provozovna číslo 2) zajišťuje stravu pro:

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny dle potřeb školských zařízeních.

Provozní doba provozovny je od 06.00 do 14.30 hodin.

Úřední hodiny (kancelář provozovny) je od 10.00 do 14.00 hodin.

Stravování cizích strávníků je od 11.15 do 11.30 hodin.

Stravování žáků a zaměstnanců škol je od 11.35 do 14.00 hodin

Vedoucí provozovny má právo provozní dobu na základě oprávněných provozních okolností upravit tak, aby byl zajištěn plynulý chod výroby, výdeje a odběru stravy, v případě provozní doby, tuto oznamuje na k tomu určených místech.

3. Školní jídelna Kremnická

Školní jídelna Kremnická (provozovna číslo 3) zajišťuje stravu pro:

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny dle potřeb školských zařízeních.

Provozní doba provozovny je od 06.00 do 14.30 hodin.

Úřední hodiny (kancelář provozovny) je od 10.00 do 14.00 hodin.

Stravování cizích strávníků je od 11.15 do 11.30 hodin.

Stravování žáků a zaměstnanců škol je od 11.35 do 14.00 hodin

Vedoucí provozovny má právo provozní dobu na základě oprávněných provozních okolností upravit tak, aby byl zajištěn plynulý chod výroby, výdeje a odběru stravy, v případě provozní doby, tuto oznamuje na k tomu určených místech.

(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora