Aktuality

Poslední školní den

Vážení strávníci,

dne 28.06.2024 budeme na našich provozovnách vydávat objednanou stravu pouze od 09.00 do 10.30 hodin.

Od 11.00 hodin budou provozovny pro strávníky uzavřeny.

Zároveň přejeme našim malým strávníkům prázdniny plné slunce a krásných zážitků.

17.06.2024

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ke stravování v našich školních jídelnách je potřeba přijít osobně vyplnit přihlášku, ke které dostanete veškeré pokyny a informace ke stravování.

Přihlášku si můžete již nyní stáhnout na našich internetových stránkách: www.sjkh.cz. Nemusíte ji vyplňovat předem, bude k dostání i v kancelářích jídelen.

Přihlašovat děti přijďte od 26.08.2024 mezi 8.00 až 14.00 hodinou.

Doporučujeme přihlašovat v posledním týdnu v srpnu, aby nám na jednotlivých provozovnách nevznikala v pondělí 02.09.2024 fronta.

Vy tak nebudete muset netrpělivě a zbytečně čekat, ale užívat si slavnostní chvíle se svými dětmi.

Na měsíc září uhradíte stravu v hotovosti ve výši 693,-Kč (33,-Kč za oběd) a zakoupíte nový čip za 125,- Kč, který bude žák používat po celou dobu školní docházky.

17.06.2024

Obědy do škol

Zájemci o poskytnutí obědů zdarma ve školním roce 2024/2025, kontaktujte nás na telefonním čísle 724 366 689 do 15.05.2024.

Žádost za všechny žáky budeme podávat na dotaci v rámci Programu 2024 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací, realizovaný v rámci projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023–2025“.

Podmínky:

Pravidla:

Více informací o možnostech podpory bezplatného stravování pro děti, žáky, studenty pro školní rok 2024/2025 se dozvíte na Úřední desce Středočeského kraje nebo na webových stránkách Středočeského kraje - Obědy do škol - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

V Kutné Hoře dne 02.05.2024

za Školní jídelny Kutná Hora

Štěpánka Šťastná

3.05.2024
Starší zprávy najdete v archivu >
(c) 2023 Školní jídelny Kutná Hora